Aangepast Vervoer: Tarieven

INSTELLINGEN EN ORGANISATIES
Afhankelijk van het statuut van de instelling of organisatie, wordt een overeenkomst opgemaakt, met duidelijke afspraken over de gehanteerde tarieven.

Meer info...

INDIVIDUELE KLANTEN
Om de prijs per rit te bepalen wordt een vaste procedure gevolgd. Het aantal km en de tijdsduur zijn hierbij de bepalende factoren. In de stedelijke agglomeraties Antwerpen, Brussel en Gent gelden forfaitaire prijzen.

Meer info...