Aangepast vervoer tarieven Instellingen


Tot het cliënteel van Hendriks behoren ziekenhuizen, revalidatiecentra, mutualiteiten, rust- en verzorgingstehuizen en andere gespecialiseerde instellingen. Maar ook gemeentebesturen en ocmw’s doen een beroep op ons.

Afhankelijk van het statuut van de instelling of organisatie, wordt een overeenkomst opgemaakt, met duidelijke afspraken over de gehanteerde tarieven.

Voor centra die beschikken over een vervoersconventie met het RIZIV worden alle reiskosten rechtstreeks geregeld met de mutualiteiten


Maar ook met andere instellingen kan een aparte vervoersovereenkomst worden afgesloten, waarin alle kosten worden besproken en opgenomen.

Voor meer informatie kan u altijd vrijblijvend contact opnemen met één van onze kantoren. Voor occasionele ritten wordt een vaste procedure gevolgd om de prijs per rit te bepalen. Het aantal km en de tijdsduur zijn hierbij de bepalende factoren. In de stedelijke agglomeraties Antwerpen, Brussel en Gent gelden forfaitaire prijzen.

Hendriks is bovendien een door de overheid erkend bedrijf om betalingen te aanvaarden met dienstencheques. U vindt alle nodige informatie hierover op www.dienstencheques-rva.be of www.sodexo.be