Aangepast vervoer : Tarieven Individuele klanten

 

Ook als privé-persoon kan u een beroep doen op de diensten van Hendriks. U krijgt vooraf een duidelijk beeld van de prijs per rit.

Om de prijs per rit te bepalen wordt een vaste procedure gevolgd. Het aantal km en de tijdsduur zijn hierbij de bepalende factoren. In de stedelijke agglomeraties Antwerpen, Brussel en Gent gelden forfaitaire prijzen.

Betalen kan op diverse manieren:

          - contant: u betaalt de vooraf afgesproken prijs aan de chauffeur en
            krijgt meteen een kwitantie

          - Persoonlijk assistentiebudget (PAB): U kan ook vervoer betalen met uw PAB-budget. Klik hier voor meer uitleg

          - met dienstencheques: als u recht hebt op het gebruik van
            dienstencheques, kan u hiermee vlot uw rit betalen. Alle details 
            hierover vindt u op www.dienstencheques-rva.be of www.sodexo.be
            (Dienstencheques kunnen enkel gebruikt worden om de rijtijd te betalen. De kilometers worden vergoed via cash of factuur !!)

          - per factuur: u betaalt de vooraf afgesproken prijs via overschrijving. Bij kleine bedragen wordt voor het opmaken en
            verzenden van de factuur 6% administratiekosten aangerekend
.

Belangrijk om weten is dat uw ziekenfonds in heel wat gevallen een financiële tussenkomst voorziet in uw vervoerskosten. Het loont vaak de moeite u even te informeren bij uw mutualiteit.