Persoonlijk Assistentie Budget

Het PAB is een budget dat u van het VAPH ontvangt om persoonlijke assistentie te betalen

Uw budget wordt bepaald op jaarbasis en kan ook gebruikt worden om je vervoer te betalen.

Voor meer info over PAB kunt u op nevenstaand logo van onafhankelijk leven klikken.

Alvorens u uw PAB budget kunt gebruiken voor uw vervoer zijn er nog 2 formaliteiten af te werken.

1) Aan de hand van dit invulformulier kiest u één van deze betalingsmodaliteiten alsook de door u gewenste rit.
U kunt natuurlijk ook telefonisch een rit aanvragen in één van onze zetels. Klik daarvoor hier.


2) Na uw ritaanvraag ontvangen te hebben, bezorgen wij u éénmalig een door ons ondertekende overeenkomst, die u voor akkoord dient terug te sturen. Deze overeenkomst wordt dan aan uw PAB dossier toegevoegd.