Chauffeur PRM Melsbroek B rijbewijs

Hendriks is een familiebedrijf actief in het zorgvervoer in Vlaanderen, Brussel en Wallonië. We zijn een sterk team van 500 mensen. Er wordt binnen Hendriks gestreefd om op een mensvriendelijke en milieubewuste manier vervoer te organiseren waarin de klant centraal staat en waarbij elke medewerker zich inzet tot het leveren van een kwaliteitsvolle, betrouwbare en veilige vervoersservice. Op die manier willen we een bijdrage leveren tot een betere mobiliteit in Vlaanderen, Brussel en Wallonië voor gehandicapten, rolstoelgebruikers en iedereen met een mobiliteitsbeperking. Hierbij focussen we ons op samenwerking met openbare diensten, groepen en individuen.

Om deze missie op een professionele en toekomstgerichte manier verder te realiseren en om een centraal personeelsbeleid uit te bouwen, zijn we binnen Hendriks zoek naar een gedreven persoon.
 

Wat wordt er van je verwacht?

De chauffeur dient de klant te vervoeren tussen vooraf bekende plaatsen en binnen een voorzien tijdsbestek. Hij hanteert daartoe een rustige, veilige en klantvriendelijke rijstijl. De klant voelt zich gewaardeerd en krijgt niet het gevoel als colli beschouwd te worden. De chauffeur stelt zich open voor de klant, biedt een luisterend oor aan en kan een conversatie op gang brengen of gaande houden. M.a.w. de chauffeur stelt zich respectvol op ten opzichte van de klant, doch bewaart de nodige assertiviteit en discretie.

Chauffeurs dienen onderling goed te communiceren en elkaar te helpen waar nodig. Deze spontane hulp wordt gewaardeerd door collega’s en directie. Het bevordert de samenwerking en de goede onderlinge verstandhouding.

De chauffeurs van Hendriks zullen door het nauwkeurig opvolgen van planningen, met het nodige respect voor de te vervoeren klanten, zorgen voor een permanente stijging van het imago van het bedrijf.

 

Profiel chauffeur

·         De chauffeur beschikt minstens 2 jaar over een geldig rijbewijs B, en rijdt bovendien graag!

·         De chauffeur heeft een attest van goed gedrag en zeden, model 2, waarbij de inhoud niet in tegenspraak is met de vereisten van de chauffeursfunctie.

·         De chauffeur beschikt over een medische schifting of kan dit bekomen. Aanvallen van epilepsie of gebrek aan dieptezicht kan het bekomen van een medische schifting verhinderen.

Let op: het langdurig rijden kan een nadelig gevolg hebben voor rugproblemen.

·         De chauffeur beschikt over een bestuurderspas of kan dit bekomen.

Let op: hiervoor dien je de Nederlandse taal goed te beheersen.

·         De chauffeur is de Nederlandse taal machtig en heeft een minimale basiskennis Frans.

Let op: kandidaten voor onze zetel Melsbroek dienen tweetalig Nl/Fr te zijn.

·         De chauffeur heeft een geografisch inzicht en een minimale parate kennis van het wegennet in België (autowegen en nationale wegen), los van het gebruik van een GPS.

·         Ervaring als chauffeur, ook met grotere voertuigen, kan een pluspunt zijn, maar is geen vereiste. Omgaan met gehandicapten, ouderen of jonge kinderen mag geen hinderpaal vormen.

·         Klantgerichtheid is inherent aan het werk. Waar nodig wordt de klant geholpen (jas, deuren,…). De chauffeur is correct en beleefd, ook bij moeilijke klanten. Hij spreekt de klant bij voorkeur aan in zijn eigen taal.

·         De chauffeur heeft een verzorgd voorkomen en draagt de bedrijfskledij juist.

·         Aandacht voor de veiligheid is een evidentie. Dit uit zich in een defensieve rijstijl en het respecteren van de verkeersregels. De klant wordt correct vervoerd en beveiligd met alle daartoe voorziene middelen. Verkeersboetes zijn voor de rekening van de chauffeur.

·         De chauffeur is collegiaal en draagt hierdoor bij tot een positief bedrijfsklimaat.

·         Flexibiliteit is een vereiste. De chauffeur kan tewerkgesteld worden tussen 6u00 ’s morgens en 23u30 ’s avonds volgens een variabel uurrooster. Weekendwerk wordt toegekend via een beurtrol.

·         Administratief dient de chauffeur alles correct in de boordcomputer in te geven. Documenten worden onmiddellijk overhandigd aan de verantwoordelijken.

·         De chauffeur staat in voor de orde en netheid van zijn voertuig.

 

Loonvoorwaarden

·         Contract bepaalde duur met mogelijkheid tot onbepaalde duur na positieve evaluatie.

·         Er wordt een beloningssysteem voorzien conform de CAO-voorwaarden, met een bruto-uurloon van € 14,9934 aangevuld met een netto ARAB-vergoeding van € 1,7356 per gewerkt uur.

·         Nachtpremie (van 22u tot 6u), zaterdagpremie en zon- en feestdagpremie.

·         Verplaatsingsvergoeding.

·         Jaarlijks geschenkencheque ter waarde van €35.

·         Eenmalige opleidingspremie €500 bruto na 6 maand anciënniteit.

·         Anciënniteitsverhoging na 3 jaar.

 

Extra (doorgroei-)mogelijkheden:

·         Chauffeurs met een rijbewijs B kunnen intern een rijbewijs D halen. Op die manier worden zij kandidaat chauffeurs voor schoolvervoer, toerisme, lijn-of belbusvervoer. Deze opleidingen worden in samenspraak besproken wanneer er nood is aan zulke chauffeurs.

·         Na het opdoen van de nodige ervaring als chauffeur bestaat ook de mogelijkheid te veranderen van chauffeursfunctie naar een bediendenfunctie, indien de chauffeur daartoe de nodige kwalificaties heeft en er een vacature openstaat.

Peterschap van nieuwe chauffeurs.