Suggesties / suggestions:

Kwaliteit in de dienstverlening ligt ons nauw aan het hart.
Wij doen voortdurend inspanningen om deze kwaliteit te blijven garanderen.

U, de klant, bent het best geplaatst om onze service te beoordelen.

Indien u opmerkingen of suggesties heeft, kunt u gebruik maken van onderstaand invulformulier.
Indien u dat wenst, zullen we dan zo snel mogelijk contact met u opnemen.

Alvast bedankt voor uw input

suggesties

La qualité de nos services nous tient à coeur.
Nous fournissons des efforts constants pour continuer à garantir cette qualité.

Vous, le client, êtes le mieux placé pour évaluer notre service.

Si vous avez des remarques ou des suggestions, vous pouvez utiliser le formulaire ci-dessous.
Si vous voulez, on prendra contacte avec vous.

Merci pour vôtre collaboration.

Suggestions

Hieronder alvast een paar opmerkingen uit het verleden /  Ci-dessous quelques remarques datant du passé