Aangepast vervoer : Instellingen en Organisaties


Tot het cliënteel van Hendriks behoren ziekenhuizen, revalidatiecentra, mutualiteiten, rust- en verzorgingstehuizen en andere gespecialiseerde instellingen. Maar ook gemeentebesturen en ocmw’s doen een beroep op ons. Hendriks vervoert uw minder mobiele patiënten, klanten of bezoekers in het kader van een revalidatieprogramma, therapie, consultatie, opname, enzovoort.

Ook met andere instellingen kan een specifieke vervoersovereenkomst worden afgesloten. Als u op vaste, regelmatige basis vervoer nodig hebt voor uw patiënten of bezoekers, sluit Hendriks met u een contract af, waarin alle afspraken worden opgenomen.

Maar een contract is geen must. Ook voor occasioneel vervoer kan u rekenen op Hendriks: privé-ritten, uitstapjes, enzovoort.

Wij vragen u een rit minstens 24u vooraf (of liefst nog vroeger) aan te vragen. Dringend vervoer kunnen wij alleen aanbieden buiten de spitsuren en in de mate van het mogelijke. Hendriks is geen taxi of ambulancedienst